+7 (499) 938-69-47  Москва

+7 (812) 467-45-73  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Служба по контракту национальная гвардия 2019 год

В Національній гвардії України прийом на військову службу за контрактом здійснюється кадровими органи військових частин Національної гвардії України та відділом комплектування Іміджево-видавничого центру НГУ.

Відділ комплектування працює з 9.00 до 18.00 крім святкових днів, суботи та неділі.

Ви вирішили набути професійних навичок або застосувати уже набуті на благо країни? Хочете мати стабільну роботу і отримувати за це стабільне грошове забезпечення? Бажаєте бути корисним для суспільства і стояти на захисті закону та загальноприйнятих прав людей?

Тоді ця інформація для Вас.

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов’язки визначаються законами України, положеннями про проходження військової служби громадянами України в Збройних Силах України, та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу до Національної гвардії України приймаються громадяни України, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

— військовослужбовці, які проходять строкову військову службу у Національній гвардії України;

— громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

— військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 років.

Вимоги до кандидатів для проходження військової служби за контрактом:

— придатні за станом здоров’я до військової служби у Національної гвардії України, що встановлюється в ході медичного огляду та професійно-психологічного відбору, які проводяться у відомчих медичних закладах МВС України;

— вища, професійно-технічна, повна або базова загальна середня освіта (для громадян призовного віку, які не проходили строкової військової служби);

— наявність кваліфікації, що споріднена або відповідає військово-обліковій спеціальності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;

— наявність отриманої під час проходження строкової військової служби військово-облікової спеціальності, що відповідає профілю службової діяльності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом (для військовозобов’язаних).

Який рівень фізичної підготовки повинен мати кандидат?

Різні підрозділи залежно від своїх функцій мають різні вимоги до рівня фізичної підготовки кандидатів. Оцінюється остання за трьома критеріями: сила, швидкість і витривалість.

Нижче подана таблиця з мінімальними результатами виконання вправ для оцінки цих якостей залежно від категорії підрозділів. Поділ на категорії за такою схемою:

І категорія – військовослужбовці підрозділів спеціального призначення та розвідки;[1]

II категорія – військовослужбовці військових частин і підрозділів з охорони громадського порядку, оперативного призначення, з охорони важливих державних об’єктів, спеціальних вантажів, дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, кінологічних підрозділів, командири курсантських підрозділів ВНЗ, навчальних частин, військових частин та підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних;

III категорія – військовослужбовці військової служби за контрактом Головного управління Національної гвардії України, управлінь оперативно-територіальних об’єднань, управлінь військових частин

IV категорія – військовослужбовці військових частин, які не відносяться до І-ІІІ категорій, військовослужбовці військових частин та підрозділів забезпечення.

Фізична якість

Найменування

вправ

Номер вправи

Категорія підрозділів

Одиниця

Виміру

Мінімальні вимоги для вікових груп

Чоловіки

Жінки

Сила

Підтягування

на турніку

Комбінована силова вправа

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

Комплексна силова вправа

Швидкість

Біг на 100 м

Човниковий біг 10х10 м

Витривалість

Біг на 1 км

Біг на 3 км

Не підлягають прийому на військову службу за контрактом громадяни України, які:

— за станом здоров’я не придатні до служби у Національної гвардії України;

— притягувались до кримінальної відповідальності, були засуджені судом до позбавлення або обмеження волі, тримання у дисциплінарному батальйоні, виправних робіт, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

— щодо яких проводиться досудове слідство або справа яких розглядається судом;

— мають близьких родичів (батька, матір, дружину, рідних братів і сестер), які притягувались до кримінальної відповідальності (для кандидатів для проходження служби у частинах з охорони АЕС, частинах та підрозділах з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних);

— перебувають на обліку в органах внутрішніх справ (у зв’язку зі скоєнням правопорушень), у наркологічних або психоневрологічних диспансерах;

— під час проходження строкової військової служби негативно характеризуються командиром (начальником) підрозділу, на момент звернення про прийняття на військову службу за контрактом мають дисциплінарні стягнення.

КОНТРАКТ

З громадянами України, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт про проходження військової служби – письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає командир військової частини, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

Для громадян України, які вперше приймаються на військову службу за контрактом, установлено такі строки військової служби в календарному обчисленні:

— для військовослужбовців, прийнятих на військову службу на посади рядового складу – 3 роки;

— для військовослужбовців, прийнятих на військову службу на посади сержантського і старшинського складу, – 3-5 років.

Які переваги має служба у Нацгвардії у порівнянні з цивільним працевлаштуванням?

— стабільна оплата праці (від 9500 грн) та поетапне її зростання залежно від вислуги років, військового звання та займаної посади;

— безоплатна медична допомога військовослужбовцям та членам їх сім’ї, медичне та санаторно-курортне лікування, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Національній гвардії України забезпечуються за рахунок держави харчуванням (тільки обідом) за нормою № 1 — загальновійськовою, крім вихідних, святкових днів та часу перебування у відпусці;

Это интересно:  Перспективы после службы в армии 2019 год

— додаткові грошові виплати та винагороди (матеріальна допомога на оздоровлення, для вирішення соціальних питань, підйомна допомога при переїзді на нове місце служби, надбавки та премії за виконання особливо важливих завдань, роботи з підвищеним ризиком тощо), при укладені першого контракту військовослужбовцю виплачується одноразова грошова допомога в розмірах 8-10 прожиткових мінімумів;

— можливість отримати вищу освіту у військових вишах під час служби, безкоштовно або пільгово;

— щорічна відпустка, тривалість якої зростає зі більшенням вислуги років;

— забезпечення службовим житлом за наявності або офіційна оплата належних жилих приміщень під найом;

— право на отримання житла за рахунок держави, оренди для військовослужбовців та членів їх сімей жилого приміщення, або за їх бажанням отримувати грошову компенсацію за піднайом, (найом) жилого приміщення;

— окрім загального страхового стажу, служба зараховується до стажу державної служби;

— можливість моделювати свою військову кар’єру, обираючи в межах своєї освіти, вмінь , посадових вимог та наявних вакансій, спеціальність, підрозділ, військову частину, місце проходження служби;

— за бажанням – можливість узяти участь у місіях ООН за кордоном;

— право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема й за змішаним з цивільним стажем;

— першочергова пільга дітям військовослужбовців під час зарахування до всіх дошкільних і загальноосвітніх закладів, оздоровчих таборів; до середніх професійних і вищих навчальних закладів військового профілю;

— один місяць служби за півтора для осіб на окремих посадах в окремих підрозділах, що визначені переліком.

— пільги після отриманням статусу учасника бойових дій.

Куди можна звернутися тому, хто бажає проходити військову службу за контрактом?

Якщо Ви хочете проходити військову службу за контрактом у Національній гвардії України, то маєте звернутися до однієї з військових частин НГУ за Вашим місцем проживання, або безпосередньо до відділу (відділень) комплектування НГУ (адреси та контактні телефони зазначені вище).

Також Ви можете електронно заповнити анкету на офіційному сайті НГУ, а потім пройти первинний психологічний тест у відділі комплектування. Першочергово треба мати з собою паспорт громадянина(ки) України, військовий квиток або приписне свідоцтво (за наявності) та 2 фотокартки 3х4.

Місця розташування військових частин та телефони кадрових підрозділів:

Национальная гвардия Украины приглашает на службу по контракту

С 1 сентября начало работу Южное отделение комплектации Национальной гвардии Украины в городе Одесса.

Основными задачами отделения являются:
— отбор кандидатов для проходжения воинской службы по контракту на должностях рядового, сержантского та старшинского составов;
— отбор кандидатов для проходжения службы в воинском резерве;
— отбор граждан для поступления в высшие учебные заведения Национальной гвардии Украины, а также в высшие учебные заведения Збройных сил Украины (для нужд Национальной гвардии Украины).

Национальная гвардия Украины предлагает:
Достойное денежное обеспечение

Минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые проходят военную службу по контракту, составляет 8000 гривен (с января 2018 года возрастет до 10 тысяч гривен) в месяц.
Кроме того, предусмотрены следующие выплаты:
— помощь на оздоровление (один раз в год);
— материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов (один раз в год в пределах утвержденных ассигнований);
— единовременная помощь на начальное обзаведение (военнослужащим срочной военной службы, принятые на военную службу непосредственно после окончания срочной военной службы на военную службу по контракту);
— вознаграждение за продолжительность беспрерывной военной службы (свыше 15 лет и каждые последующие 5 лет);
— одноразовая денежная помощь военнослужащим, которые призваны на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, в случае их принятия на военную службу по контракту.

Расквартирование

Военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и члены их семей могут быть зачислены на квартирный учет в случае, если они нуждаются в улучшении жилищных условий, после приема на военную службу, в течение одного месяца с момента подачи рапорта на имя соответствующего должностного лица и вынесение решения жилищно-бытовой комиссии воинской части. Согласно части первой пункта 1 статьи 12 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и члены их семей обеспечиваются жилыми помещениями на основаниях, в порядке и согласно требований, установленных Жилищным кодексом и другими нормативно-правовыми актами. Кроме этого, военнослужащие (кроме военнослужащих срочной военной службы) и члены их семей, проживающие с ними, обеспечиваются служебными жилыми помещениями.
В случае отсутствия служебного жилого помещения военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и не состоящие в браке, размещаются бесплатно в специально приспособленных казармах в расположении воинской части, а семейные – в семейных общежитиях.

Продовольственное и вещевое обеспечение

Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих осуществляется по нормам и в сроки, которые устанавливаются Кабинетом Министров Украины.
Военнослужащие военной службы по контракту обеспечиваются питанием за счет государства во время несения боевого дежурства, караула, в случае назначения в состав суточного наряда, а также во время пребывания в учебных воинских частях (центрах) или лагерях для отработки задач по боевой (учебно-боевой) подготовки.
Военнослужащим военной службы по контракту вещевое имущество выдается за счет государства.

Это интересно:  Служба по контракту в Самаре воинские части 2019 год

Охрана здоровья

в Соответствии с ст. 11 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» военнослужащим Национальной гвардии Украины предоставляется бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях Национальной гвардии Украины (2 госпиталях, 3 объединенных (гарнизонных) медицинских пунктах, 41 медицинском пункте управлений ТрК, бригад, полков, батальонов) и в медицинских учреждениях системы здравоохранения Министерства внутренних дел Украины. Военнослужащие ежегодно проходят медицинский осмотр, по ним проводятся лечебно-профилактические мероприятия. При отсутствии по месту прохождения военной службы в ведомственных медицинских учреждений или соответствующих отделений или специального медицинского оборудования, а также в неотложных случаях медицинская помощь предоставляется государственными или коммунальными учреждениями охраны здоровья, военно-медицинскими учреждениями других образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов за счет Национальной гвардии Украины. Право на обслуживание в ведомственных учреждениях системы здравоохранения также сохраняется за лицами, которые имеют статус ветерана военной службы, и за военнослужащими, уволенными с военной службы вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы. Санаторно-курортное лечение, оздоровление и реабилитация военнослужащих, служащих Национальной гвардии Украины и членов их семей осуществляется на собственной лечебно-оздоровительной базе, которая включает четыре медицинские санаторно-курортные учреждения.

Отдых

Общая продолжительность служебного времени военнослужащих в неделю не может превышать нормальной продолжительности рабочего времени за соответствующий период, определенной законодательством Украины (за исключением военных учений, боевых стрельб и боевого дежурства, несения службы в суточном наряде и других мероприятий, связанных с обеспечением боеготовности воинских частей, осуществляются без ограничения общей продолжительности служебного времени). Для военнослужащих по контракту установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Выходные, праздничные и нерабочие дни являются днями отдыха для всего личного состава, кроме военнослужащих, привлеченных к выполнению служебных обязанностей.
Военнослужащим, которые выполняли служебные обязанности в выходные, праздничные и нерабочие дни, соответствующее время для отдыха предоставляется командиром (начальником), как правило, в течение следующей недели.

Отпуска

Продолжительность ежегодного основного отпуска установлена в зависимости от выслуги в календарном исчислении:
• до 10 лет – 30 календарных дней;
• от 10 до 15 лет – 35 календарных дней;
• от 15 до 20 лет – 40 календарных дней;
• свыше 20 календарных лет – 45 календарных дней.
По желанию военнослужащих (кроме курсантов ВВУЗА), ежегодный основной отпуск может предоставляться им частями, не более двух, при условии, что основная непрерывная ее часть будет составлять не менее 24 календарных дней.
Военнослужащим по контракту также предоставляются:
• дополнительный отпуск за исполнение обязанностей военной службы, которое связано с нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или осуществляется в особых природных географических, геологических, климатических и экологических условиях и условиях повышенного риска для жизни и здоровья (продолжительностью до 15 календарных дней), согласно порядку, определенному Кабинетом Министров Украины;
• другие ежегодные дополнительные отпуска, предусмотренные законом

Физическая подготовка и спорт

Командование Национальной гвардии Украины уделяет особое внимание развитию физической подготовки и спорта как важного фактора высокой боеспособности подразделений, профессионализма и здорового образа жизни военнослужащих.
В Национальной гвардии Украины успешно развиваются профессионально-прикладные виды спорта – борьба (дзюдо, самбо), рукопашный бой, универсальный бой, стрельба из боевого оружия, легкоатлетический кросс, офицерское троеборье, гиревой спорт. Если военнослужащий или кандидат на военную службу уже достиг серьезных успехов (например, имеет звание мастера спорта Украины), то при наличии вакансий он может быть причислен к учебно-спортивного подразделения при управлении одного из территориальных командований НГУ. Военнослужащие этих подразделений входят в состав сборных команд НГУ по профессионально-прикладных и игровых видов спорта и защищают честь гвардии на Всеукраинских спортивных играх, чемпионатах Европы и мира среди полицейских и других соревнованиях.Военнослужащие – члены национальных сборных по олимпийским видам спорта проходят службу в спортивном клубе Национальной гвардии Украины. Именно контрактниками НГУ начинали свою карьеру четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, Герой Украины майор Яна Клочкова, призер чемпионата мира по биатлону капитан Андрей Дериземля, победители и призеры Олимпиады в Пекине штангистка лейтенант Ольга Коробка, веслувальниця младший лейтенант Инна Осипенко-Радомская, легкоатлетка младший лейтенант Наталья Добрынская.
Сейчас службу по контракту в НГУ проходят чемпион Европы по прыжкам в воду солдат Илья Кваша, призеры чемпионата Украины по боксу солдаты Денис Пояцика и Александр Ключко и много других известных спортсменов.

Требования к кандидатам для прохождения военной службы по контракту

Пригодность по состоянию здоровья к военной службе в Национальной гвардии Украины, которая устанавливается в ходе медицинского освидетельствования и профессионально-психологического отбора, которые проводятся в ведомственных медицинских учреждениях МВД Украины.
— высшее, профессионально-техническое или полное общее среднее образование (для граждан призывного возраста, которые не проходили срочной военной службы);
— наличие квалификации, родственная или соответствует военно-учетной специальности по должности, на которую планируется назначение для прохождения военной службы по контракту;
наличие полученной во время прохождения срочной военной службы военно-учетной специальности, соответствующей профилю служебной деятельности по должности, на которую планируется назначение для прохождения военной службы по контракту для военнообязанных).

Преимущество при отборе имеют кандидаты из числе военнослужащих срочной военной службы Национальной гвардии Украины, которые получили военно-учетную специальность, что соответствует профилю служебной деятельности по должности, на которой они желают проходить военную службу по контракту; военнообязанные, проходившие срочную военную службу или военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины; женщины, которые закончили высшие учебные заведения и получили квалификацию, что соответствует военно-учетной специальности по должности, на которой они желают проходить военную службу по контракту; граждане призывного возраста, имеющие полное среднее, высшее или профессионально-техническое образование.

Это интересно:  Когда сделали службу 1 год в армии 2019 год

Не подлежат приему на военную службу по контракту граждане Украины, которые:
— по состоянию здоровья не пригодны к службе в Национальной гвардии Украины;
— привлекались к уголовной ответственности, были приговорены судом к лишению или ограничению свободы, содержания в дисциплинарном батальоне, исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
— относительно которых проводится досудебное следствие или дело которых рассматривается судом;
— имеют близких родственников (отца, мать, жену, родных братьев и сестер), которые привлекались к уголовной ответственности (для кандидатов для прохождения службы в частях по охране АЭС, частях и подразделениях по конвоированию, экстрадиции и охраны подсудимых);
— находятся на учете в органах внутренних дел (в связи с совершением правонарушений), в наркологических или психоневрологических диспансерах;
— были ранее уволенные с военной службы в Вооруженных Силах Украины, других военных формирований и правоохранительных органов по служебным несоответствием или за систематическое невыполнение условий контракта военнослужащим;
— во время прохождения срочной военной службы отрицательно характеризуются командиром (начальником) подразделения, на момент обращения о принятии на военную службу по контракту имеют дисциплинарные взыскания.

Контракт

С гражданами, которые добровольно поступают на военную службу, заключается контракт о прохождении военной службы – письменное соглашение, заключаемое между гражданином и государством, от имени которой выступает командир воинской части, для установления правовых отношений между сторонами во время прохождения военной службы.
Для граждан Украины, которые впервые принимаются на военную службу по контракту, установлены следующие сроки военной службы в календарном исчислении:
для военнослужащих, принятых на военную службу на должности рядового состава, – 3 года;
для военнослужащих, принятых на военную службу на должности сержантского и старшинского состава, – 5 лет.
Новый контракт о прохождении военной службы заключается (не позднее чем за два месяца до окончания срока действия действующего контракта) с военнослужащими, которые проходят военную службу на должностях рядового состава, – сроком на 3 года, с военнослужащими, которые проходят военную службу на должностях сержантского и старшинского состава, офицерского состава, – сроком на 5 лет (до достижения предельного возраста пребывания на военной службе), о чем соответствующими должностными лицами издается приказ.

Работа Национальная Гвардия в Москве — 35 вакансий

Полицейский (сотрудник Росгвардии) 4 полк полиции ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» приглашает на службу: Имеющих образование не ниже среднего. на должност

Приглашаем соискателей, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья (категория годности) «А,Б» в военном билете (д

Обязанности: исполнение должностных обязанностей, согласно должностного регламента, в рамках нормативно правового законодательства РФ. Требования: требуются

Обязанности: исполнение должностных обязанностей, согласно должностного регламента, в рамках нормативно правового законодательства РФ. Требования: требуются

Обязанности: Охрана важных государственных объектов и сопровождение специальных грузов Требования: Отслужившие в ВС РФ(для военнообязанных);Годные по состоян

Мы — Эталон Гарант предоставляем консалтинг и услуги для бизнеса физическим и юридическим лицам. Мы помогаем людям, они нам за это платят. Все просто. В связи с

Работа Военная служба по контракту в росгвардии Москва

1-20 из 9542 результатов

Контролер. Военная служба по контракту

Отряд пограничного контроля ФСБ РФ в МАП Внуково — Аэропорт Внуково

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Военная служба по контракту

Военная служба по контракту

Полицейский-водитель Росгвардии

Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Зеленоградскому. — Зеленоград

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Полицейский группы задержания Росгвардии

Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Зеленоградскому. — Зеленоград

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Военнослужащий по контракту

ФСБ России — Москва

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Полицейский Росгвардии

2 Отдельный батальон полиции УВО по ЦАО войск национальной г. — Москва

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Специалист контрактной службы

ГБУЗ ГКБ им Иноземцева Ф.И. ДЗМ — Москва

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Руководитель контрактной службы

Taurus Technologies — метро Менделеевская, Москва

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Главный специалист контрактной службы

Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотны. — Москва

Полезная ли была для вас вакансия?

Пожалуйста, опишите проблему

Полицейский Росгвардии

3 рота 1 полка полиции ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве — метро Саларьево, Москва

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector